Börs

Ordförklaring

Marknadsplats avsedd för handel med finansiella instrument.

Underkategorier

Stockholm bond exchange, SX All-Share (Aktier), Marknadstrend, Vikande börs, Marknadsnoterad aktie, Marknadsplats för optioner, NASDAQ, NYSE, AMEX, Andrahandsmarknad, Avknoppning, Baisse, Blue chips, Börshandel, Börsindex, Börsombud, Depåbevis, Efterbörs, Aktiemarknad, Fondbörs, Nordic Growth Market (NGM), First North