Avyttringstidpunkt

Ordförklaring

Försäljningstidpunkt. Tidpunkten då ett bindande övrlåtelseavtal träffats.

Kategorier

Köp