Avvikelserapport

Ordförklaring

Avvikelserapport är en rapport om vilka avvikelser som har förekommit under en viss tidsperiod. Se närmare avvikelse och rapport.

Kategorier

Rapport, Avvikelse