Avvikelse

Ordförklaring

En avvikelse är en skiljaktighet från ett normalt (ett genomsnittligt) mönster.

Underkategorier

Standardavvikelse, Avvikelserapport