Avveckling av skuld

Ordförklaring

Avslutande av ett skuldförhållande genom att betalning för samtliga återstående överförs från låntagaren till långivaren.

Kategorier

Skuld

Underkategorier

Nettoskuldbörda