Avtalsvite

Ordförklaring

Ett belopp som måste betalas vid avtalsbrott.

Kategorier

Avtalsbrott