Avtalsservitut

Ordförklaring

Ett avtalsservitut är ett servitut som grundar sig på ett avtal mellan fastighetsägarna till den härskande och den tjänande fastigheten, dvs. det är inget tvångsservitut eller legalservitut.

Kategorier

Servitut

Underkategorier

Legalservitut