Avtalspension

Ordförklaring

En kompletterande pension för dem som omfattas av kollektivavtal.

Kategorier

Pension

Underkategorier

Kollektivavtalad pension, Avgångspension