Avtalsoption

Ordförklaring

En rättighet för köparen att utöka omfattningen eller andra detaljer i ett kontrakt utan någon direkt motsvarande skyldighet åligger honom. Avtalsoptioner används ofta för att få till stånd ett avtal när köparen är osäker på i vilken omfattning denne vill köpa.

Kategorier

Köp