Avtalsförsäkring

Ordförklaring

Försäkring som facket och arbetsgivarna tecknat kollektivavtal om. De kompletterar socialförsäkringssystemets grundskydd vid t.ex. sjukdom. Tjänstepension är också en avtalsförsäkring.

Kategorier

Kollektivavtal

Underkategorier

Avgångsbidrag (AGB)