Avtalsbrott

Ordförklaring

Kontraktsbrott. Inträffar då en part inte fullgjort de förpliktelser som följer på ett avtal.

Kategorier

Avtal

Underkategorier

Partiellt avtalsbrott, Negativt kontraktsintresse, Avtalsvite, Fullgörelsehinder, Fullgörelsetalan, Sekretessavtal, Påföljdsbestämmelse

Relaterade mallar

Sponsoravtal 2019

Aktieägaravtal 2019

Ansökan om godkännande till avstående från indirekt besittningsskydd 2019