Avsyning

Ordförklaring

Den kontroll som begärs av underentreprenören efter varje avslutat jobb.

Kategorier

Underentreprenör