Avstyrka

Ordförklaring

En rekommendation att avslå ett förslag som t.ex. lämnats av en nämnd eller ett bolags styrelse.