Avstämningsbolag

Ordförklaring

Aktiebolag vars aktier administreras av en värdepapperscentral (VPC).

Kategorier

Företag, Bolag

Underkategorier

Värdepapperscentralen

Relaterade mallar

Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag med olika rösträtt och hembud 2019

Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning _Avstämningsbolag_ 2019

Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning (Ej avstämningsbolag) 2019