Avslutsdag

Ordförklaring

Dagen då en affärsuppgörelse har kommit till stånd, innebär att en köpare och en säljare har enats och en affär, t.ex. vid en värdepappersaffär.

Kategorier

Värdepapper, Avslut