Avslut

Ordförklaring

Avslut är när en affärsuppgörelse har kommer tillstånd. Parterna har enats om en affär.

Kategorier

Affärsavtal

Underkategorier

Avslutsdag