Avskrivningsunderlag

Ordförklaring

Det belopp som avskrivningarna baseras på, dvs. tillgångens anskaffningsvärde.

Kategorier

Avskrivning