Avskrivning

Ordförklaring

Ett begrepp inom redovisning. Innebär att en tillgångs anskaffningsutgift inte kostnadsförs direkt utan fördelas på den tid som motsvarar tillgångens beräknade ekonomiska livslängd.

Kategorier

Tillgång

Underkategorier

Progressiv avskrivning, Underavskrivning, Aktivera, Avskrivningsunderlag, Degressiv avskrivning

Relaterade mallar

Förlikningsavtal (Avskrivning) 2020

Tillskott (Ej aktieägare - ovillkorat) 2020