Avskedsansökan

Ordförklaring

Avskedsansökan är en skriftlig ansökan från en anställd om att dennes anställning ska upphöra.

Kategorier

Avsked, Uppsägning, Ansökan