Avsked

Ordförklaring

Omedelbart upphörande av en anställning. Arbetsgivare har rätt att avskeda arbetstagare som grovt åsidosatt sina åligganden mot företaget.

Kategorier

Anställningsavtal

Underkategorier

Avskedsansökan

Relaterade mallar

Underrättelse till anställd om avsked 2019

Varsel till facklig organisation om övervägande att avskeda anställd 2019

Checklista för avskedande, utan kollektivavtal 2019

Varning till anställd 2019