Avräkning

Ordförklaring

Avräkning innebär att visst belopp ska räknas av på ett större belopp, t.ex. vid avbetalning eller bokföring.

Kategorier

Redovisning, Avbetalning