Avkunnande av dom

Ordförklaring

När domstolen meddelar en dom. Detta sker då muntligen.

Kategorier

Dom

Relaterade mallar

Ansökan om återvinning (tredskodom) 2020