Avknoppning

Ordförklaring

Term som avser händelsen att en del av ett bolag blir självständig eller att en del av ett börsbolag introduceras på börsen.

Kategorier

Börs