Avkastningsvärdemetoden

Ordförklaring

Metod som används vid företagsvärdering. Avkastningsvärdemetoden innebär att bolaget värderas till nuvärdet av dess framtida avkastning.

Kategorier

Företagsvärdering