Avkastningsvärde

Ordförklaring

Det beräknade nuvärdet av de framtida intäkterna.

Kategorier

Aktie, Företagsvärdering

Relaterade mallar

Avtal om överlåtelse av aktier (Långt avtal) 2020