Avkastningsstiftelse

Ordförklaring

Stiftelse vars avkastning delas ut till det ändamål som stiftelsen har.

Kategorier

Stiftelse