Avkastningsskatt

Ordförklaring

Skatt som enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel ska betalas för värdet av pensionsmedel. Skatten uppgår till 15 procent för pensionsförsäkring, kapitalpension och individuellt pensionssparande (IPS) samt 27 procent för kapitalförsäkring.

Kategorier

Skatt