Avkastningsindex

Ordförklaring

Ett aktieindex där aktieutdelningen räknas in i värdeökningen.

Kategorier

Index