Avkastningsfond

Ordförklaring

En räntefond som äger obligationer och andra skuldebrev till ett värde som överstiger en fjärdedel av fondförmögenheten. Kallas även obligationsfond, räntefond eller penningmarknadsfond.

Kategorier

Fond