Avkastning

Ordförklaring

Den inkomst som en tillgång genererar.

Kategorier

Investerare

Underkategorier

Yield, Yieldkurva, Avkastningskrav, Flackning

Relaterade mallar

Utspädningseffekt riskkapitalanskaffning 2020

Pantavtal (Detaljerat) - Aktier 2020

Underrättelse till bolag om pant av aktier 2020

Villkor för vinstandelslån 2020