Avistamarknad

Ordförklaring

En marknad där betalning och leverans sker omgående när en affär gjorts upp. Vid t.ex. värdepappershandel görs en uppdelning i en avista- och en derivatmarknad. Vanlig aktiehandel är exempel på avistahandel medan options- och terminshandel tillhör derivatmarknaden där leverans sker vid en senare tidpunkt..

Kategorier

Avista