Avistakurs

Ordförklaring

Tillämpas vid köp eller försäljning av utländsk valuta för omedelbar leverans.