Avista

Ordförklaring

Vid uppvisandet. Innebär inom handeln att prestation skall ske vid uppvisande av dokumentet, t.ex. att något förfaller till direkt betalning vid begäran. Det är en vanlig term i remburser där den innebär att pengar lämnas ut mot uppvisande av fraktdokument.

Underkategorier

Avistamarknad