Aviseringsavgift

Ordförklaring

En avgift som utgår för att inbetalningskort och meddelande om att betalning måste göras skrivs ut och skickas till en person.