Avi

Ordförklaring

En avi är ett skriftligt meddelande om något. Det är vanligt att avier kommer som kombinerade inbetalningskort från företag som vill att mottagaren betalar en fordran.

Kategorier

Faktura, Brev, Räkning