Avgiftsnetto

Ordförklaring

Differensen mellan de inbetalda pensionsavgifterna och de utbetalda pensionerna.

Kategorier

Automatisk balansering