Avgångsbidrag (AGB)

Ordförklaring

Ett belopp som betalas ut från avtalsförsäkring när en anställd förlorat sitt arbete. AGB betalas oftast ut till personal inom branscher som typiskt sett innehar tidsbegränsade arbeten när de inte hittat nytt arbete inom 6 månader. Beskattas i inkomstslaget tjänst.

Kategorier

Avtalsförsäkring, Bidrag

Underkategorier

AGB