Avbetalningspris

Ordförklaring

Det pris som en köpare betalat när samtliga avbetalningar enligt ett avbetalningskontrakt gjorts.

Kategorier

Avbetalning