Avbetalning

Ordförklaring

Köp där hela beloppet inte betalas direkt utan betalas av under en viss bestämd period.

Kategorier

Kreditköp, Betalning

Underkategorier

Avbetalningsplan, Avbetalningspris, Avräkning

Relaterade mallar

Köpeavtal lös egendom (Avbetalning samt återtagandeförbehåll) 2020

Löpande skuldebrev amorteringsplan 2020