Automatisk balansering

Ordförklaring

När pensionssystemets åtaganden överstiger dess tillgångar måste de balanseras.. Indexuppräkningen av pensionerna reduceras, tills dess att pensionssystemet är i balans igen. På så vis kan pensionsutbetalningarna ändras år för år för att bibehålla balansen.

Kategorier

Pension

Underkategorier

Avgiftsnetto