Autogiromedgivande

Ordförklaring

Ett givande av fullmakt (autogiromedgivande) från kunden till säljaren att regelbundet dra en viss summa från sitt konto.

Kategorier

Autogiro