Autogiro

Ordförklaring

En automatiserad betalningsmetod som tillåter företag och privatpersoner att betala återkommande räkningar.

Kategorier

Giro

Underkategorier

Autogiromedgivande, Plusgiro