Auktorisera

Ordförklaring

Godkänna. Att bemyndiga. En kompetensförklaring.