Auktorisation

Ordförklaring

En sorts kvalitets- och kompetensklassificering som kan ges till yrkeskategorier där missbruk kan orsaka stor skada hos deras kunder. Auktorisation kan ges av myndighet eller branschorganisation som också har en övervakande roll och dit man kan föra tillbaks om en leverantör inte lever upp till de krav som ställs.