Attestordning

Ordförklaring

Fastställer vem eller vilka som ska skriva under handlingar, fakturor etc. dvs. innehar attesträtt. Attestordningen visar även den ordning som man ska skriva under i.

Kategorier

Attest