Attestinstruktion

Ordförklaring

Attestinstruktion är en handling som beskriver hur företagets ledning ska delegera ansvar och behörighet att sköta den löpande förvaltningen i företaget.

Kategorier

Attest