ATP

Ordförklaring

Tilläggspension ersätter det som hette allmän tilläggspension (ATP) i det gamla pensionssystemet och är inkomstgrundad pension, dvs. baseras på de pensionspoäng som tillgodoräknats den yrkesverksamme under dennes liv.

Kategorier

Pension, Tilläggspension

Underkategorier

ATP-poäng