AT-UND

Ordförklaring

Särskilt undantag för asylsökande från kravet att ha arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.

Kategorier

Arbetstillstånd