Associerad stat

Ordförklaring

Stater som har ingått ett associationsavtal med EU om ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som t.ex. kandidater till EU-medlemskap eller EFTA-EEA-länder.

Kategorier

Associeringsavtal, EU