Assignation

Ordförklaring

Anvisning om utbetalning.

Kategorier

Utbetalning